komplexný právny servis pre všetkých

NON IN LEGENDO, SED IN INTELLIGENDO LEGES CONSISTUNT.
Zákon nestačí čítať, ale treba porozumieť jeho obsahu.

Profesionálny a skúsený advokát

Ste na správnom mieste

Advokátska kancelária JUDr. Martina Benického poskytuje svojim klientom komplexný právny servis vo všetkých oblastiach ich profesionálneho i súkromného života najmä v okrese Námestovo a Tvrdošín. Naša kancelária zabezpečuje právne služby na najvyššej úrovni tak pre podnikateľov a obchodné spoločnosti, ako aj pre fyzické osoby pri ochrane ich práv a záujmov.

Nech je naša skúsenosť vašou pomocou

Dohodnite si konzultáciu

poskytujeme právne služby najmä v týchto oblastiach

Oblasti praxe

Občianske právo

Rodinné právo

Pracovné právo

Obchodné právo

Trestné právo

naša advokátska kancelária poskytuje nasledovné právne služby

Služby

Zastupovanie klientov v konaniach

Zastupovanie klientov v konaniach

Vymáhanie pohľadávok

Vymáhanie pohľadávok

Poskytovanie právneho poradenstva

Poskytovanie právneho poradenstva

Spisovanie zmlúv a iných právnych listín

Spisovanie zmlúv a iných právnych listín

Zakladanie a správa spoločností

Zakladanie a správa spoločností

Návrat hore