O advokátovi

Profesionálny a skúsený advokát

Ste na správnom mieste​

Advokátska kancelária JUDr. Martina Benického poskytuje svojim klientom komplexný právny servis vo všetkých oblastiach ich profesionálneho i súkromného života najmä v okrese Námestovo a Tvrdošín. Naša kancelária zabezpečuje právne služby na najvyššej úrovni tak pre podnikateľov a obchodné spoločnosti, ako aj pre fyzické osoby pri ochrane ich práv a záujmov.

Zavolajte nám: 0948 710 730​

Odhodlaný pomáhať našim klientom

JUDr. Martin Benický

Advokátska komora:
  • advokát zapísaný v zozname vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod reg. č. 7385
Vzdelanie:
  • absolvent Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (titul Mgr.)
  • absolvovanie rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce z predmetov obchodné právo a občianské právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave (titul JUDr.)
  • ovláda anglický a nemecký jazyk
Návrat hore